Integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi kommer att använda information som kan identifiera dig som du väljer att tillhandahålla oss eller som samlas in genom användning av hemsidan endast i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du besöker och/eller som kan överföras via K-märkts hemsida www.kmarkt.se (nedan”hemsidan”). Observera att det inte är ett krav att du lämnar ut personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida.
Varje fysisk person vars personliga identifierbara information samlas in, registreras eller används av Kmärkt har rätt att få veta hur informationen lagras, används och överförs, samt har rätt att få åtkomst till och kontrollera användningen av denna information (enligt personuppgiftslagen 1998:204 och från och med den 25 maj 2018 den allmänna dataskyddsförordningen, nedan ”lagen”). Med personlig identifierbar information avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet, såsom namn, e-postadress, telefonnummer eller liknande. Mer information om din rätt till åtkomst, rättelse och radering av personuppgifter som vi behandlar, hur du tillvaratar dina rättigheter, samt våra kontaktuppgifter, vänligen se nedan.
Personuppgiftsansvarig enligt lagen är K-märkt AB, 556940-8270, (nedan kallad ”K-märkt”, ”vi” eller
”oss”).
Vår tillsynsmyndighet är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med denna integritetspolicy eller tillämpliga lagar och förordningar har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen. Genom att besöka vår hemsida godkänner och samtycker du till den behandling och de förfaranden som beskrivs i denna policy.

1. Information som samlas in genom användning av vår hemsida

A. Kontaktformulär

Vår hemsida ger dig möjlighet att tillhandahålla oss information genom att fylla i ett kontaktformulär för att registrera dig för ett nyhetsbrev. Informationen som du då ger inkludera endast ditt namn och epostadress.

Vi använder denna information för att:

  • förse dig med information om våra restauranger, cafeer, produkter, nyheter, arrangemnag och event.

Tänk på att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) utgör en säkerhetsrisk. Därför kan ett komplett skydd mot tredjepartsåtkomst till överförda uppgifter inte garanteras.

B. Logginformation

När du besöker vår hemsida samlar vi in standardiserad logginformation för internet och detaljer om besökarens beteendemönster, såsom:

  • datum och tid för ditt besök
  • typ av och version på webbläsare som du använder
  • operativsystem
  • din IP-adress (Internet Protocol)
  • den fullständiga URL-klickströmmen till, genom och från vår hemsida (t.ex. hemsidor som du har besökt och produkter som du har tittat på eller sökt efter, svarstider på hemsidan, hämtningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidinteraktion (t.ex. rullning, klick och mouseovers) och metoder som används för att bläddra bort från sidan)
  • inställningen för tidszon
  • webbläsartillägg och version för systemadministration

Dessa anonyma data gör det möjligt för oss att vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att försöka ta reda på din identitet som ett resultat av ditt besök på vår webbplats. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera dig.

C. Cookies

Vår hemsida använder sig av Cookies. Du kan förhindra att cookies installeras genom att justera inställningarna på din webbläsare för detta. Du bör emellertid vara medveten om att du, genom att göra detta, kanske inte kan använda alla funktioner på vår hemsida fullt ut.

D. Användning av Google Analytics IP-anonymiseringsfunktionen

Vår webbplats kan använda Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad ”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som lagras på din dator för att underlätta analys av din användning av vår hemsida. Informationen som genereras av dessa cookies, till exempel tid, plats och hur ofta du besöker vår hemsida, inklusive din IP-adress, överförs till Google i USA och lagras där.
Enligt Google kopplas aldrig den IP-adress som skickas in av din webbläsare till annan data som Google innehar. Vi använder Google Analytics med en IP-anonymiseringsfunktion på vår hemsida. Funktionen gör att Google förkortar och anonymiserar din IP-adress innan den överförs från medlemsstaterna i Europeiska unionen eller stater som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Google använder denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter om din aktivitet på vår hemsida åt oss och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till hemsides- och internetanvändning. Vi använder denna information för statistiska ändamål. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i den utsträckning som dessa data bearbetas av tredje part för Google räkning. Du kan förhindra att cookies installeras genom att justera inställningarna på din webbläsare för detta. Du bör emellertid vara medveten om att du, genom att göra detta, kanske inte kan använda alla funktioner fullt ut på vår hemsida.

Google erbjuder ett inaktiveringsalternativ för de vanligaste webbläsarna, vilket ger dig större kontroll över vilka data som samlas in och bearbetas av Google. Om du aktiverar denna information kommer ingen information om ditt besök på webbplatsen att skickas till Google Analytics. Aktiveringen hindrar emellertid inte överföring av information till oss eller till andra web analyticstjänster som vi kan använda. För mer information om alternativet Inaktivera som tillhandahålls av Google, och hur du aktiverar detta alternativ, gå in på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Du kan också avaktivera personlig marknadsföring via följande länk: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en & ref_topic = 7048998

Mer information om villkoren för användning och skydd av personuppgifter på Google hittar du under: http://www.google.com/analytics/terms

2. Lagring och överföring av information till tredje part

Vi kommer att lagra din information på våra säkra servrar och kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till eventuellt framtida bolag med koppling till K-märkt AB (dotterbolag, moderbolag, systerföretag) och tredje part-tjänsteleverantörer som hjälper oss att rikta oss till särskilda målgrupper, skräddarsy marknadsföring, samt förbättra och optimera vår hemsida. Vi kan komma att överföra de personuppgifter som vi samlar in från dig till en destination utanför Sverige och, i vissa fall, utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om det är nödvändigt för de ändamål för behandling som vi har beskrivit ovan (inklusive där vi överför dina personuppgifter till tredje part). I dessa fall kan hända att personal verksam utanför EES som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer behandlar dina personuppgifter. Genom att förse oss med dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och behandling. För det fall dina personuppgifter överförs till tredje part eller utanför EES försäkrar vi att lämpliga åtgärder finns på plats för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att de alltid behandlas i enlighet med lagen.

3. Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy omfattar inte länkar på vår hemsida som länkar till andra hemsidor. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicys på andra hemsidor som du besöker.

4. Ändringar av vår integritetspolicy för onlinetjänster

K-märkt kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar meddelas via uppdateringar på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår hemsida för att säkerställa att du samtycker till eventuella ändringar eller tillägg.

5. Tillgång till dina personuppgifter/rätt till rättelse och radering

Du har enligt lag rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om dig, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre. Varje begäran om åtkomst, rättelse eller radering måste göras skriftligen till den kontaktadress som anges i avsnitt 6 nedan.

6. Kontaktadress

Om du frågor om denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: info@kmarkt.se eller 08-466 88 90

"FLEXTID
När Karlahuset (Garnisonen) invigdes 1972 blev det också starten för flextid i Sverige. Karlaplans T- banestation klarade helt enkelt inte av alla människor som skulle börja och sluta samtidigt i fastigheten med den över 350 meter långa fasaden mot Karlavägen. Lösningen blev flextid - något man aldrig tidigare hade sett i Sverige."